Dzwola w żółtej strefie ograniczeń i obostrzeń


Od soboty cały powiat janowski w tym:  Gmina Dzwola znajdzie się w „obszarze żółtym”. Informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1687).

Jakie czekają nas obostrzenia?

Ponadto informuję Państwa, że dokumenty urzędowe, wnioski i wszelkie pisma w formie papierowej można pozostawić w specjalnie przygotowanej na ten cel  urnie, która jest ustawiona, w budynku Urzędu Gminy Dzwola, tuż za głównymi drzwiami wejściowymi.

W sprawach indywidualnych prosimy o bezpośredni kontakt z konkretnym pracownikiem, numery telefonów znajdują się na stronie internetowej: Kontakt – Pracownicy – Urząd Gminy Dzwola

Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie. Zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców naszej gminy są dla mnie najważniejsze. Wszelkie powstałe utrudnienia, wynikają z działań profilaktycznych. Musimy mieć bowiem świadomość, że u wielu osób choroba może przebiegać bezobjawowo – można być nosicielem i zarażać nie mając o tym świadomości.

Apeluję o zachowanie zasad higieny, odpowiedzialnego podejścia do obecnej sytuacji i dostosowania się do wszelkich zaleceń.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy i z góry dziękujemy za zrozumienie.

z poważaniem

Wójt Gminy Dzwola

Wiesław Dyjach

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW