„Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola” – zakończenie inwestycji


Szanowni Państwo mając na uwadze ochronę środowiska, oszczędność energetyczną i bezpieczeństwo Mieszkańców, Gmina Dzwola zakończyła realizację kolejnego projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Dzwola” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Koszt całkowity inwestycji to kwota 1 064 713,91 zł, z czego 738 468,35 zł wynosi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą inwestycji była firma EL-TRANS Maria Czajka z Chrzanowa Drugiego.

Przedmiotowy projekt miał na celu modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dzwola z wykorzystaniem energooszczędnych technologii oświetleniowych. Modernizacja ta obejmuje miejscowości: Zofianka Dolna, Branew Szlachecka, Branew Ordynacka, Branewka, Branewka-Kolonia, Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Kocudza Górna, Dzwola, Konstantów, Kocudza  Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie i Władysławów. Prace jakie zostały wykonane podczas realizacji projektu obejmują:

  1. wymianę 371 opraw na nowe typu LED;
  2. budowę 20 nowych lamp w miejscowościach Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga przy drodze gminnej nr 109010L (tzw. „morgi”);
  3. demontaż oraz ponowny montaż w innej lokalizacji opraw LED w ilości 62 szt.;
  4. wymianę wysięgników do opraw w ilości 370 szt.;
  5. modernizację 37 szafek oświetlenia ulicznego wydzielonych i wyniesienia je z rozdzielni stacyjnych na słupa stacji oraz dobudowa na jednej stacji trafo Kocudza 4 nowej szafki SOU;
  6. montaż 39 zegarów sterujących: 37 szt. w modernizowanych szafkach, 1 szt. w projektowanej szafce na stacji Kocudza 4 oraz 1 zegar w stacji Kocudza 12;
  7. w nowych oprawach montaż sterownika redukcji mocy.

Dodatkowo, sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem przez aplikację desktopową, w czasie rzeczywistym, z pozycji urządzenia mobilnego. Posiada wbudowany odbiornik GPS, dzięki czemu urządzenie oblicza optymalne czasy wschodu i zachodu słońca w zależności od położenia geograficznego. Dodatkowo z GPS pobierany jest dokładny czas, co eliminuje konieczność okresowej korekty zegara w urządzeniu.

Dzięki modernizacji oświetlenia, moc rzeczywista (przy uwzględnieniu strat mocy na układzie zapłonowym i stateczniku) opraw sodowych, które zainstalowane były wcześniej na terenie gminy Dzwola, w ilości 462 szt., która wynosiła ok. 75,6 kW po przebudowie i dobudowie nowych opraw systemu oświetleniowego została zmniejszona do 34,222 kW. Dodać tutaj należy, iż wykonana inwestycja mocno wpisuje się w sytuację kryzysową jaką mamy obecnie w kraju, jak również za granicą, gdzie obecnie dąży się do jak największej oszczędności prądu itd. Dzięki zastosowanej technologii zużycie energii spadnie diametralnie, za czym idą korzyści finansowe w postaci niższych rachunków za energię elektryczną, zwiększa się bezpieczeństwo Mieszkańców poprzez wydajność świetlną nowych lamp. Inwestycja pozytywnie wpływa na wizerunek Gminy Dzwola jako gminy nowoczesnej i ekologicznej.

W obecnym czasie Gmina Dzwola jest w trakcie opracowania projektów na wykonanie kolejnych punktów oświetleniowych w trzech miejscowościach: Branewka – Kolonia od strony Branewki, Krzemień Drugi (Górki w kierunku remizy OSP) oraz Kocudza Trzecia przy drodze komadowej, które zostaną zrealizowane w 2023 roku.