„POZNAJ POLSKĘ” wycieczki szkolne zrealizowane


Gmina Dzwola otrzymała wsparcie finansowe na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwąPoznaj Polskę” – edycja jesienna na rok 2022.

 

Otrzymane środki finansowe, w formie dotacji celowej, przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi.

Z wyjazdów skorzystali uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowychz naszej Gminy. Wszystkie zaplanowane wycieczki zostały już zrealizowane. Uczniowie klasI-III ze Szkoły Podstawowej w Branwi byli na wspólnym wyjeździe wraz z uczniami ze szkoły w Dzwoli – w Sandomierzu. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy odwiedzili również urokliwy Sandomierz i Nową  Dębę. Zaś uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzemieniu zwiedzili Zamość i odwiedzili Zwierzyniec. Wszystkie wycieczki dla  klas I-III były jednodniowe i bardzo podobały się uczniom, pozwoliły poznać kulturę i dziedzictwo narodowe oraz piękne zakątki naszego województwa i województwa świętokrzyskiego. 

Uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Kocudzy byli na dwudniowej wycieczce na Bieszczadach. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzemieniu byli również na dwudniowej wycieczce w Krakowie i Wadowicach,  natomiast uczniowie ze szkoły w Branwi byli na jednodniowej wycieczce w Górach Świętokrzyskich. Z kolei uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dzwoli pojechali na wycieczkę do Warszawy.

Łączna wysokość zrealizowanego przedsięwzięcia wyniosła 90 100,00 zł, z tego otrzymana dotacja wyniosła 49 740,00 zł, wkład własny- finansowany przez rodziców wyniósł 40 360, 00 zł. Cele i założenia wycieczek zostały w pełni zrealizowane, a uczniowie są bogatsi
o nowe doświadczenia.

Szczegółowe relacje z wycieczek są zamieszczone na stronach internetowych szkół.    

Referat Oświaty i Wychowania