„doga w Krzemieniu”


Panie Wojcie dlaczego zepsuł Pan drogę w Krzemieniu drugim od remizy do krajówki, nie dość że na jej końcu są takie doły że trzeba zęby trzymać to teraz jeszcze wstawił Pan (czy kto) dwie przeszkody. Po co a jeżeli to już chyba nie na tej drodze a może na tych bocznych. Teraz trzeba hamować i trzymać się kierownicy a tak się ładnie jeździło. Po co to, kto na to zezwolił. A tą końcówkę też mógłby Pan zrobić po ludzku.


Dzwola, 19.01.2021 r.

Sz. P. Ciekawy

Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana pytanie: „…dlaczego zepsuł Pan drogę w Krzemieniu drugim…, wstawił (czy kto) dwie przeszkody…” informuję, iż zgodnie z wnioskiem mieszkańców Krzemienia Drugiego podjętym na zebraniu sołeckim w dniu 27 września 2019 r. uznając wniosek za zasadny i poprawiający bezpieczeństwo użytkowników dróg, realizując przedmiotowy wniosek na drodze gminnej nr 108996L („wygon rożkowski”) została wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego z niezbędnym oznakowaniem, m.in. znakami U-16, tj. progami zwalniającymi. Na skrzyżowaniu dróg gminnych 108996L („wygon rożkowski”) oraz 108995L (od mleczarni w kierunku Majdanu) przed wprowadzeniem tej organizacji ruchu drogowego dochodziło do niebezpiecznych sytuacji drogowych ze względu na ograniczoną widoczność użytkowników drogi 108995L. Ustawienie progów zwalniających znacznie sytuację poprawiło, czyli bezpieczeństwo na drodze zostało podniesione, co również ma odzwierciedlenie w głosach mieszkańców.

W odniesieniu do Pana zapisów, cyt. „…nie dość że na jej końcu są takie doły że trzeba zęby trzymać… A tą końcówkę też mógłby Pan zrobić po ludzku.” informuję, iż wójt poprzedniej kadencji przygotowując dokumentację techniczną jak i postępowanie przetargowe dla inwestycji pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 108996L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krzemień Drugi. Krzemień Drugi – Dr. Krajowa nr 74 od km 1+414 do km 1+835” nie zadbał o to, aby odpowiedni zjazd z drogi krajowej nr 74 mógł być wykonany, skutkiem czego bezpieczeństwo użytkowników drogi, nie zostało należycie zabezpieczone. Dla potwierdzenia tego faktu, poniżej plan sytuacyjny powyższej inwestycji.

Informuję, iż w obecnym czasie prowadzone są prace przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie dot. „Rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213 + 106 (km istn. 213 + 106) do km 224 + 948 (km istn. 225 + 014)” w związku z powyższym dbając o finanse publiczne, podjąłem decyzję, iż wykonanie obecnie zjazdu z drogi krajowej nr 74 na drogę gminną nr 108996L („wygon rożkowski”) jest niezasadne, a pieniądze publiczne wydane na projekt i jego wykonanie byłyby wydane niegospodarnie. Przemawia za tym fakt, iż inwestycja rozbudowy drogi krajowej nr 74 zostanie rozpoczęta na przełomie lat 2021/2022, a skrzyżowania i dojazdy na poszczególne drogi gminne zostaną przeprojektowane i wykonane, na co przedkładam poniżej projekt rozbudowy drogi krajowej nr 74.

PLAN SYTUACYJNY

droga

legenda

Z poważaniem

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.