Nowa oczyszczalnia ścieków przy szkole w Kocudzy


Szanowny Panie Wójcie,
Przeglądając stronę BIP Gminy Dzwola zwróciłem uwagę na przetarg na oczyszczalnię ścieków przy szkole w Kocudzy. Oferty na wykonanie już złożone. Świetna informacja bo inwestycja bardzo potrzebna. Jednak rozwiązanie (umiejscowienie) tej oczyszczalni jest, wg mnie, trochę niefortunne ponieważ jest zlokalizowana w znacznej części na boisku do piłki nożnej i bieżni do biegania.
Czy przewidziana jest inna lokalizacja dla boiska do piłki nożnej i bieżni? Czy może jest przewidziane jakieś inne rozwiązanie z odtworzeniem boiska i bieżni?
Jeśli nie ma zamysłów na nową lokalizację lub inne odtworzenie boiska i bieżni to rodzi się pytanie czy nie można było zastosować innej technologii oczyszczania ścieków – zajmującej mniejszą powierzchnię?
Nie zniechęcajmy dzieci do uprawiania sportu i tak za dużo czasu spędzają przed komputerami i smartfonami.
W wyrazami szacunku
Marek Malec


Dzwola, dnia 06.05.2021 r.

Sz. P. Marek Malec

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż prace nad realizacją projektu budowlanego na „Budowę hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola” zostały rozpoczęte w miesiącu styczniu 2018 roku i wszelkie założenia dot. rodzaju oczyszczalni oraz technologii oczyszczania ścieków zostały podjęte w tym czasie. Lokalizacja przedmiotowej oczyszczalni jak Pan słusznie zauważył znajduje się w pewnej części na istniejącym boisku i bieżni do biegania. Po wykonaniu inwestycji Dyrektor Zespołu Szkół poczyni odpowiednie kroki, aby boisko i bieżnię zlokalizować na placu szkolnym w sposób umożliwiający w odpowiedni sposób na korzystanie z tego przez dzieci i młodzież. Nadmienię również, że technologia oczyszczania ścieków przyjęta w projekcie jest metodą nowatorską i korzystną dla Gminy Dzwola dlatego, że m.in. do przedmiotowej oczyszczalni ścieków będzie można zrzucać ścieki pochodzące z budynków użyteczności publicznej, co przyczyni się do zmniejszenia kosztu wywozu nieczystości ścieków z w/w budynków.

Z poważaniem

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola