Sesja rady gminy


Czy jest możliwość poprawy nagrań z sesji? chodzi o to, że osoby, które nie mówią do mikrofonu ciężko zrozumieć oglądając na YT


Sz. P. Mieszkaniec gminy

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż z uwagi na wprowadzony na terytorium kraju stan zagrożenia epidemicznego,  obrady sesji odbywają się w świetlicy wiejskiej OSP Kocudza Druga, gdzie nie ma zainstalowanego systemu nagrań sesji, stąd też nie zawsze jakość nagrań jest zadowalająca.

Osoby zabierające głos na sesji mają udostępnione mikrofony.

Celem zapewnienia lepszej jakości nagrań z sesji, podczas kolejnych obrad poza salą narad w Urzędzie Gminy Dzwola, zostanie zwrócona szczególna uwaga by osoby zabierające głos korzystały z mikrofonów.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola