nologo

Publikowanie Sesji

Witam, Czy publikowanie Sesji rady gminy na kanale YouTube będzie kontynuowane? Na stronie gminy umieszczone są informacje o odbytych dwóch sesjach 2 i 27 maja, a nie ma ich na serwisie YouTube.

Mieszkaniec Gminy


Sz. P. Informuję, że publikowanie sesji Rady Gminy Dzwola na kanale YouTube nie będzie kontynuowane, dlatego też nie ma tam sesji z 2 i 27 maja 2024 roku.

Ponadto informacja o transmisjach oraz archiwalnym zapisie obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy Dzwola są każdorazowo zamieszczane wraz z komunikatem o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy Dzwola, tj. adresy stron internetowych: https://dzwola.eu/transmisje-z-obrad-rady-gminy-dzwola/

Na stronie gminy jest też zakładka „erada PORTAL INFORMACYJNY”, gdzie można obejrzeć i odsłuchać archiwalne nagrania obrad Rady Gminy Dzwola.

Z poważaniem

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola


nologo

Nowelizacji przepisów

Dzień dobry, w związku z podpisaniem w 2023 roku przez Prezydenta nowelizacji przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, Samorządy mają czas do 1 stycznia 2026 r., aby wprowadzić nową formą planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Moje pytanie jak wyglądają prace związane z MPZP na chwilę obecną? Czy gmina przyjęła już uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia takiego planu lub rozpoczęła prace związane z opracowaniem MPZP? Pytanie skierowane pod kątem przekształcenia działek rolnych na działki budowlane i komplikację jakie mają wynikną w związku z wprowadzeniem MPZP.


Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące uchwalenia planu ogólnego Gminy Dzwola uprzejmie informuję, że podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego planowane jest w czerwcu 2024. Ustawodawca przewidział na uchwalenie planów ogólnych termin do 31 grudnia 2025 i plan ogólny Gminy Dzwola zostanie uchwalony   przed upływem tego terminu. Mieszkańcy będą mogli wziąć czynny udział w procedurze planistycznej poprzez udział w konsultacjach społecznych. Po uchwaleniu planu ogólnego wydanie warunków zabudowy będzie możliwe jedynie w wyznaczonych strefach.  Do czasu uchwalenia planu ogólnego możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach.

Z poważaniem

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola


nologo

Nierówne traktowanie miejscowości gminy

Szanowny Panie Wójcie

Zacznę od gratulacji dla Pana z okazji wyboru na kolejną kadencje urzędowania jako wójt naszej gminy. Trzeba jednak zauważyć że w minionej kampanii wyborczej nie miał Pan poważnego kontrkandydata. Przechodząc do tematu nietrudno zauważyć że jedne miejscowości traktuję Pan bardziej priorytetowo niż pozostałe. Większość inwestycji dzieję się w Kocudzy, Krzemieniu, a reszta miejscowości jest pomijana (wyjątkowo przed wyborami zaczął Pan remont drogi w Dzwoli co miało dać jasny cel). Uprzedzając Pańską odpowiedź dotyczącą radnych gminnych, którzy tak naprawdę nic nie robią w kierunku poprawy sytuacji pomijanych miejscowości i głosują ,, jak należy’ . Pan Wójt ,, chwali się” szczególnie w internecie kolnymi inwestycjami drogowymi , ale już nie wspomni o jakości zbudowanych dróg i tym jak wyglądają po 2,3 latach.

Mieszkaniec Gminy


Mieszkaniec Gminy.

Szanowny Panie, dziękuję za złożone gratulacje z okazji ponownego wyboru mojej osoby na funkcję Wójta Gminy Dzwola. Aby kandydować na tą funkcję nie ma przeciwwskazań dla innych mieszkańców gminy, każdy może założyć komitet wyborczy i spróbować swoich sił w drodze do objęcia tej funkcji.

Nie zgodzę się z Pańskim stwierdzeniem, iż nierówno traktowane są przeze mnie miejscowości podczas wykonywanych inwestycji. Nie ma miejscowości na terenie Naszej Gminy, na terenie której nie wykonana została żadna inwestycja. Wykonanie inwestycji np. drogowej uzależnione jest od środków zewnętrznych jakie można pozyskać na ten cel. Podczas oceniania wniosków o dofinansowania każdy wniosek jest objęty punktacją, która pozwala na otrzymanie dofinansowania, dlatego też dobór miejscowości do aplikacji o środki zewnętrzne jest dokonywany na podstawie analizy punktów za i przeciw tak, aby złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał jak największą punktację, a co za tym idzie dofinansowanie. Natomiast przebudowa dróg powiatowych 2825L i 2824L została rozpoczęta przed wyborami, ponieważ czas potrzebny na regulacje prawne tych dróg trwał do końca 2023 r., a pod koniec tego roku rozstrzygnięty konkurs z Programu Rządowy Fundusz  Rozwoju Dróg, z którego Powiat Janowski otrzymał dofinansowanie na przedmiotową inwestycję. Stan drogi na odcinku przez tzw. „łąki” oraz na odcinku Dzwola – morgi był zły, dlatego też wykonanie inwestycji było jak najbardziej zasadne i nie przygotowane jak Pan twierdzi na potrzeby wyborów samorządowych.

Ponadto zachęcam do lektury podsumowania kadencji 2018 – 2024 znajdującym się pod linkiem: https://dzwola.eu/podsumowanie-kadencji-2018-2024/

Jeśli chodzi o jakość zbudowanych dróg, proszę wskazać drogi, które to według Pana sugestii są nieprawidłowo wykonane. Fakt ten zostanie zweryfikowany.

Radni gminni wybierani są przez mieszkańców gminy z konkretnych okręgów wyborczych. To jak głosują, to są ich osobiste poglądy, na które nikt nie wywiera wpływu.  

 

Z poważaniem

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola


nologo

Oczyszczalnia

Witam. Panie Wójcie moje pytanie brzmi czy gmina jako cały urząd kiedykolwiek myśli o budowie gminnej oczyszczalni ścieków.

mieszkaniec gminy


W odpowiedzi na zadane przez Pana pytanie informuję, iż budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola uzależniona jest od tego, czy będą możliwe do pozyskania środki zewnętrzne na takie przedsięwzięcia. Ze środków własnych Gminy Dzwola nie ma możliwości wykonania tak dużej inwestycji ze względu na koszty, jakie ta inwestycja ze sobą niesie. Dlatego też ciągle monitorujemy nabory na fundusze zewnętrzne w celu realizacji inwestycji niezbędnych dla potrzeb mieszkańców gminy Dzwola.


nologo

Gmina Dzwola „”

Panie Wójcie, czy są dostępne mapy jak przebiegać ma obwodnica Dzwoli oraz cała droga przez naszą gminę? Na stronie gminy kilka lat temu zostały dodane plany, jednak nie mogę wyszukać  planów po wprowadzeniu poprawek. Czy drogi techniczne przy obwodnicy będą na całym jej odcinku po obu stronach. Na stronie https://polska.geoportal2.pl/ droga techniczna od strony wsi nie przebiega na całej długości obwodnicy, czy to jest błąd, czy rzeczywiście ta droga nie będzie dochodzić do obecnej DK74 (pierwotne plany uwzględniały wyjście drogi technicznej od strony wsi na wysokości księżych pól)?


Uprzejmie informuję, iż mapy obwodnicy Dzwoli oraz całej rozbudowy drogi krajowej nr 74 są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy Dzwola. Dodatkowo informuję, iż jednostką odpowiedzialną za realizację tej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

Z uwagi na to, iż pliki zawierające aktualny projekt rozbudowy DK 74 są plikami o dużej pojemności, dlatego też niemożliwe jest umieszczenie ich na stronie internetowej gminy. Jeżeli jest Pan zainteresowany przebiegiem obwodnicy, jak i całej rozbudowy drogi na terenie naszej gminy zapraszam do Urzędu Gminy Dzwola w celu zapoznania się z projektem.


nologo

Oświetlenie uliczne

Szanowny panie wójcie, dwa lata temu została przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego w naszej gminie. Jak można przeczytać na stronie gminy: koszt całkowity inwestycji to kwota 1 064 713,91 zł.
Lampy LED oczywiście świecą o wiele lepiej niż poprzednie. Jednak od samego początku jak zostały wymienione pojawia się okresowe wyłączanie się niektórych lamp, ostatnio jadąc przez Dzwolę zauważyłem, że nie świeciły trzy lampy obok siebie. Moje pytanie co z nimi jest nie tak? Z tego co wiem lampy renomowanej marki Philips więc nie powinno być z nimi takiego problemu jak można zauważyć podróżując wieczorami drogami naszej gminy? Czy są to faktycznie dobre lampy czy został zamontowany jakiś chiński bubel?


Redukcja mocy, która została zamontowana w oprawach oświetlenia drogowego posiadała oprogramowanie nowej generacji w sterownikach ASTdim.

Oprogramowanie nie było dopracowane, dlatego zostało to zgłoszone do producenta sterowników, który poprawił i dopracował system pracy sterowników. Przeprogramowano system, usuwając wadliwe oprogramowanie sterowników oraz wprowadzono nowy poprawiony program do sterowania oświetleniem.

Dużym problemem w funkcjonowaniu oświetlenia są też niestety nieizolowane linie nN, które podczas burz i silnych porywów wiatru wyłączają zasilanie lamp, co powoduje, że sterowniki niezasilane w tym czasie energią samoistnie zmieniają czas świecenia lamp i w większości przypadków trzeba powtórzyć programowanie.


nologo

Nowy budynek Urzędu Gminy

Witam,
Czy projekt nowego nowego budynku urzędu gminy zawiera informację w jaki sposób będzie zasilany w ciepło nowy budynek? Czy będą to pompy ciepła czy podłączenie do starej kotłowni? O ile mi wiadomo nowe przepisy unijnej pseudoekologii zakazują instalowania rozwiązań grzewczych bazujących na paliwach kopalnych od 2028 roku.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.

Mieszkaniec Gminy Dzwola


W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż nowy budynek administracyjny Urzędu Gminy Dzwola będzie zasilany w ciepło za pomocą kondensacyjnego kotła gazowego.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola


nologo

Drzewa przy drodze w kierunku Goraja

Szanowny panie wójcie, jadąc drogą od skrzyżowania w Dzwoli w kierunku Goraja, zauważyłem brak nowo posadzonych drzew od strony zachodniej, a jak pamiętam przed remontem drogi właśnie od strony zachodniej rosła większość drzew. Moje pytanie skąd decyzja o posadzeniu nowych drzew tylko z jednej strony i czy ma to związek ze brakiem miejsca od strony zachodniej z powodu uprawy gruntu w pasie drogowym przez rolnika?

Mieszkaniec Gminy Dzwola


W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 17.12.2023 r. niniejszym informuję, że Wnioskodawca – Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim uzyskał stosowne zezwolenie na usunięcie drzew z wspomnianego terenu. Przedmiotowe zezwolenie uzależnione zostało od wykonania przez Wnioskodawcę nasadzeń zastępczych, na konkretnych działkach, nie wskazywało natomiast po której stronie należy ich dokonać, z uwagi na co należy domniemywać, że biorąc pod uwagę ograniczony teren  do wykonania ww. nasadzeń Wnioskodawca dokonał ich właśnie w tym, a nie innym miejscu, czy tak faktycznie było o odpowiedź należy się zwrócić bezpośrednio do Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 29, 23-300 Janów Lubelski, e-mail: zdp@powiatjanowski.pl.


nologo

OZE

Czy na 2024r. gmina przewiduje  jakieś programy OZE bądź dofinansowania do wymiany kotłów?

Mieszkaniec


W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż aplikowanie Gminy Dzwola o dotację na wymianę kotłów C.O. jest zależne od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, który dysponuje środkami z Unii Europejskiej i ogłasza konkursy na konkretne zadania, w tym powyższe. Na dzień dzisiejszy, tj. 05.12.2023 r. nie ma ogłoszonych tego typu konkursów. Jeżeli nabory zostaną  w przyszłości ogłoszone Gmina Dzwola będzie aplikować z wnioskami, o ile forma dofinansowania będzie polegała na dotacji a nie instrumencie finansowym (tj. pożyczce).

Reasumując, proszę obserwować stronę gminy po to, aby być na bieżąco ze wszystkimi informacjami.

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola


nologo

Kolej 2

Dzień dobry Panie Wójcie

Czy otrzymał Pan już odpowiedź od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie pisma znak: GP.671.1.2023 o planowanym przebiegu kolei w naszej gminie?


Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pańskie pytanie dotyczące odpowiedzi od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie znak: GP.671.1.2023 informuję, że odpowiedź udzielona przez PKP PLK została zamieszczona jako załącznik przy odpowiedzi na Pańskie poprzednie pytanie dotyczące kolei w dniu 29.08.2023 r. https://dzwola.eu/wp-content/uploads/2023/09/Pismo-PKP-PLK.pdf

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola