Flisy i Krzemień Drugi – zebrania wiejskie – fundusz sołecki


Zawiadamia się wszystkich Mieszkańców wsi: Flisy oraz Krzemień Drugi, że w dniu 9 września 2022 r. (piątek) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Miejsce i godzina zebrania oraz wysokość środków przypadających na dane sołectwo
Flisy Świetlica Wiejska, godz. 17.30 15 778,21 zł
Krzemień Drugi Remiza OSP, godz. 19.00 43 996,94 zł

Szczegółowe informacje.

Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola