Gminny Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze


Informujemy, że na mocy aneksu zawartego w dniu 30 września 2022 r. do porozumienia z dnia 21 maja 2021 r. między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Dzwola w Urzędzie Gminy Dzwola nadal funkcjonować będzie Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.  Mieszkańcy Gminy Dzwola zainteresowani  pozyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” otrzymają tu niezbędne informacje oraz wsparcie w zakresie przygotowania wniosków.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” mieści się w Urzędzie Gminy Dzwola, Dzwola 168, pokój nr 17, I piętro.

Punkt czynny jest we wtorki w godzinach od 11.00 do 16.00 oraz w piątki w godzinach od 7.30 do 12.30.

Za obsługę punktu informacyjno-konsultacyjnego odpowiedzialni są pracownicy Urzędu: Andrzej Bielak i Marta Zając, z którymi można się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 15/8752215, na adres e-mail: fundusze@dzwola.eu lub osobiście w godzinach pracy punktu po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem Urzędu.

Program „Czyste Powietrze”

Celem  Programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Szczegóły dotyczące Programu „Czyste Powietrze” znajdują się na stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Program „Czyste Powietrze” w Gminie Dzwola w liczbach (stan na dzień 30 września 2022 r.)

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 36
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 32
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 18