Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Dzwola


Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Lista adresów Punktów Wydawania Tabletek Jodku Potasu na terenie Gminy Dzwola:

Lp.

Punkt Wydawania

Tabletek Jodku Potasu

Adres Punktu Wydawania Tabletek Jodku Potasu
1.         OSP Branew Branew Szlachecka 51
2.         OSP Branewka Branewka 68
3.         OSP Dzwola Dzwola 121A
4.         Klub Seniora we Flisach Flisy 8
5.         OSP Kocudza Druga Kocudza Druga 59
6.         OSP Kocudza Dolna Kocudza Pierwsza 60
7.         GBPiOK w Kocudzy Trzeciej Kocudza Trzecia 6
8.         OSP Kocudza Górna Kocudza Górna 34
9.         OSP Konstantów Konstantów 85
10.     OSP Krzemień Pierwszy Krzemień Pierwszy 134
11.     OSP Krzemień Drugi Krzemień Drugi 44
12.     OSP Zdzisławice Zdzisławice 51
13.     OSP Zofianka Dolna Zofianka Dolna 18

 

Zachęcamy także do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat profilaktyki jodku potasu.