I Turniej Tenisa Stołowego dla OSP


W dniu 16 marca 2024 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej odbył się I Gminny Turniej w Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dzwola dla druhów OSP z terenu gminy Dzwola.

W zmaganiach udział wzięło 10 jednostek OSP, tj. Branew, Branewka, Dzwola, Kocudza Dolna, Kocudza Druga, Kocudza Górna, Konstantów, Krzemień Drugi, Krzemień Piewszy i Zdzisławice w sumie 50 uczestników. Rozgrywki przebiegły bardzo sprawnie, dzięki sprawnemu sędziowaniu Piotra Ostrowskiego i Tomasza Dudzica.

Ostatecznie finalistami zostali: 
I miejsce Grzegorz Góra – OSP Dzwola;               
II miejsce Marek Furmaga – OSP Kocudza Górna;          
III miejsce Michał Blacha – OSP Konstantów.

Pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone pucharami i bonami pieniężnymi odpowiednio 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł do wykorzystania w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie. Pozostałe jednostki OSP otrzymały pamiątkowe dyplomy.

W związku z tym, że turniej cieszył się dużym zainteresowaniem, wpisał się w kalendarz imprez cyklicznych dla OSP. Dziękujemy OSP Kocudza Druga za pomoc w organizacji i przygotowaniu gorących kiełbasek.