Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Dzwola


Zgodnie z Postanowieniem Nr 82/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dzwola

na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanowił w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., powołać obwodowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą osoby wymienione w załączniku do Postanowienia.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Lublinie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola.

Postanowienie 82/2024

załącznik do Postanowienia 82/2024

Obwodowe Komisje Wyborcze – Gmina Dzwola