Informacja dla hodowców drobiu


W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego Wojewoda Lubelski, informuje o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu.

 

Pismo do wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów.(5241391_5329948)