Mieszkańcy Gminy w liczbach


Dzwola, 31 grudnia 2019 rok. Liczba mieszkańców gminy wynosi 6 391 osób.

Największe zaludnienie jest oczywiście w Dzwoli, mieszka tu 874 osób. Kolejne miejscowości, pod względem liczby mieszkańców to: Kocudza Druga: 743,

Krzemień Pierwszy: 742, Kocudza Trzecia: 704, Krzemień Drugi: 683, Kocudza Pierwsza: 540, Zdzisławice: 329, Konstantów: 324.

Najmniej osób mieszka w następujących miejscowościach: Władysławów i Kapronie: po 77, Flisy: 113, Kocudza Górna: 150, Branew Ordynacka: 161, Branewka – Kolonia: 165, Branewka: 213, Zofianka Dolna: 239, Branew Szlachecka: 257.

Pod względem płci w gminie Dzwola dominują mężczyźni, których jest 3220, kobiety stanowią liczbę 3171 i jest ich o 49 mniej od mężczyzn.

W 2019 roku zmarło w Gminie Dzwola, aż  67 mieszkańców, urodziło się natomiast 59 dzieci.

W minionym roku tutejszy Urząd Stanu Cywilnego zarejestrował, iż ogólna liczba mieszkańców Gminy, którzy zawarli związek małżeński to 51 osób. 

Jubileusz Złotych Godów w 2019 r., obchodziło 20 par małżeńskich.