INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że od dnia 01.01.2023 r. świadectwa zdrowia dla świń przemieszczanych z gospodarstw zlokalizowanych w gminach Chrzanów, Dzwola, Godziszów będą wystawiane przez inspektorów weterynaryjnych zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Janowie Lubelskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że kontrola stanu zdrowia zwierząt wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia odbywać się będzie w godzinach pracy tut. Inspektoratu. W związku z powyższym zamiar przemieszczania świń należy zgłosić w formie pisemnej odpowiednio wcześniej do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Janowie Lubelskim osobiście, za pośrednictwem poczty lub e-mail na obowiązujących formularzach.

Za przeprowadzenie kontroli pobierane są opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1672, z późn. zm.)