Sprzedaż preferencyjna węgla w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.


Wójt Gminy Dzwola informuje, iż Gmina Dzwola przystępuje do zakupu węgla dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Dzwola na okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Cena węgla (węgiel orzech, węgiel groszek) pozostaje bez zmian i wynosi 1900 zł brutto za 1 tonę. Dodatkowo zapewniono dla mieszkańców bezpłatny dowóz na terenie Gminy Dzwola, bez względu na miejscowość oraz zamówiony tonaż.

Węgiel, który Gmina będzie dostarczać dla swoich Mieszkańców pochodzi z KWK Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., zlokalizowanej w Bogdance, 21-013 Puchaczów.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

  • wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz, którego dokonywany jest zakup węgla i jest uprawniona do dodatku węglowego,
  • na każde gospodarstwo przypada możliwość zakupu trzech ton węgla. Jeśli mieszkaniec uprawniony do zakupu węgla w preferencyjnej cenie nie zakupił go w 2022 r., zamówienie może zrealizować w 2023 r.,
  • gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie gminy Dzwola.

Sprzedaż i dystrybucja odbywa się na podstawie składanych wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Po weryfikacji wniosku mieszkaniec otrzymuje wiadomość (telefon) z prośbą o dokonanie wpłaty przelewem na konto Urzędu Gminy Dzwola (numer konta 97 9410 1036 2003 3000 0185 0001), tytuł przelewu: asortyment i ilość, imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy np.: węgiel orzech 1,5 tony, Jan Kowalski, Dzwola 168). Wpłaty można również dokonywać osobiście w kasie urzędu tylko gotówką!

Po zaksięgowaniu należności Urząd Gminy Dzwola wystawi imienną fakturę oraz potwierdzenie odbioru, które przekaże na skład opałowy, z którym zawarł stosowną umowę.

Osoby, które złożyły już wnioski o zakup preferencyjny węgla do dnia 30 grudnia 2022 r. wskazując w nich zapotrzebowanie na zakup węgla na rok 2023 nie muszą składać nowych wniosków. Do tych osób zadzwoni pracownik Urzędu Gminy Dzwola z prośbą o dokonanie wpłaty za węgiel, który planuje zakupić. Nowe wnioski na 2023 rok muszą złożyć tylko te osoby, które nie składały wniosku o zakup węgla do końca grudnia 2022 r. a przysługuje im dodatek węglowy oraz te, które zamierzają zmienić ilość węgla planowanego do zakupu w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Skład opałowy poinformuje telefonicznie wnioskodawcę o możliwości dostarczenia węgla i ustali termin dostawy.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dzwola tel. 15 875 22 15.

Wniosek do pobrania.