Informacja dla mieszkańców Gminy Dzwola


Gmina Dzwola informuje iż posiada jeden ostatni  kocioł c.o.   Moc 30 kW: Krzaczek SKP BIO 35 kW  montaż w roku 2022 (lipiec 2022). Osoba chętna do udziału w projekcie i otrzymania kotła c.o. proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy Dzwola.

tel. 15 8752215 wew. 26 lub 17     lub osobiście pok. nr 22. lub 17

Warunki finansowe udziału w projekcie przedstawiają się następująco:

Moc 30 kW: Krzaczek SKP BIO 35 kW (z modulacją na 30 kw).   
Koszt wkładu własnego Mieszkańca za piec o mocy 30 kW wynosi 5700,00 zł brutto. Harmonogram spłaty wkładu własnego przedstawia się następująco:

  • I  i II rata w kwocie 3.000,00 zł brutto po podpisaniu umowy udziału w projekcie,
  • III rata w kwocie 2.700,00 zł brutto najpóźniej przed montażem pieca.