Informacja dla Mieszkańców w sprawie budowy obwodnicy DK74 w miejscowości Dzwola


Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach informuje zainteresowanych Mieszkańców, iż w związku ze złożonym wnioskiem zbiorowym dotyczącym budowy obwodnicy drogi krajowej nr 74 w miejscowości Dzwola w dniu 14 marca 2019 r. osobiście w siedzibie GDDKiA O/Lublin złożył wniosek 

 

na ręce Pana Mirosława Czecha – Dyrektora GDDKiA O/Lublin o podjęcie działań zmierzających do zaprojektowania i wybudowania obwodnicy na całej długości miejscowości Dzwola. Odpowiedź na przedmiotowy wniosek zostanie udostępniona Mieszkańcom niezwłocznie po jej otrzymaniu przez Wójta Gminy Dzwola. Poniżej przedstawiamy treść wniosku zbiorowego oraz wystąpienie Wójta do GDDKiA O/Lublin.

Wniosek zbiorowy

GDDKIA Wniosek