Zaproszenie na zapoznanie się z projektem rozbudowy drogi krajowej nr 74


Wójt Gminy Dzwola serdecznie zaprasza Mieszkańców gminy oraz osób zainteresowanych do zapoznania się z projektem rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948.

 

Przedmiotowy projekt jest wyłożony w sali narad w budynku urzędu (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola w dniach od 18 marca 2019 r. do 26 marca 2019 r. W wyznaczonym terminie można zgłaszać uwagi i wnioski do projektu na poniższym formularzu uwag.

W związku z dużym zainteresowaniem Mieszkańców projektem przebudowy drogi, Wójt Gminy Dzwola informuje o przedłużeniu terminu, o 3 dni t.j. do 29.03.2019 r. (piątek), wyłożenia map przedstawiających projekt rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948.

Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski – Frampol od km 213+106 do km 224+948, jest wyłożony w sali narad w budynku urzędu (pok. nr 7) w godzinach pracy Urzędu Gminy Dzwola w dniach od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

DKJF_Rys.1_Orientacja

DKJF_Rys.2_Sytuacja_Ark.1

DKJF_Rys.2_Sytuacja_Ark.2

DKJF_Rys.2_Sytuacja_Ark.3

Uwagi do projektu