Komunikat o miejscu i porządku posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola

Komunikat o miejscu i porządku posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Dzwola.