Informacja Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 października 2019 r.


Na podstawie art. 13b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Lublinie II informuje wyborców o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1 Dzwola, Kocudza Górna, Konstantów Zespół Szkół w Dzwoli, Dzwola 121B, 23-304 Dzwola
2 Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Zofianka Dolna Zespół Szkół w Krzemieniu, Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Dzwola
3 Branew Ordynacka, Branew Szlachecka, Branewka, Branewka-Kolonia Publiczna Szkoła Podstawowa w Branwi, Branew Szlachecka 19, 23-304 Dzwola
4 Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia Zespół Szkół w Kocudzy, Kocudza Pierwsza 29, 23-304 Dzwola
5 Władysławów, Zdzisławice, Kapronie Remiza OSP w Zdzisławicach, Zdzisławice 51, 23-304 Dzwola

 

 

Komisarz Wyborczy

w Lublinie II

/-/ Agnieszka Maria Jurkowska – Chocyk

gm. Dzwola(6)