Zapotrzebowanie na uprawę maku


Urząd Gminy Dzwola zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o podanie planowanego areału uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Dzwola w 2020 roku. Informację o planowanym areale uprawy maku i konopi włóknistych prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Dzwola (w sekretariacie), w terminie do dnia 30.10.2019 roku.

 

Informacje te posłużą do przygotowania uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego, w której zostanie zatwierdzona ogólna powierzchnia przeznaczona pod uprawę maku i konopi włóknistych.

Jednocześnie informujemy, że uprawa maku lub konopi włóknistych może być prowadzona na podstawie zezwolenia na uprawę, wydanego przez wójta/burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia uprawy, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.