Informacja o losowaniu składu obwodowych komisji wyborczych


W dniu 20 września 2023 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 1

– Nr 2

– Nr 3

– Nr 4

– Nr 5

– Nr 6

– Nr 7

– Nr 8.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

gm._Dzwola_informacja_o_losowaniach