Władysławów, Kapronie oraz Zdzisławice – zebrania wiejskie


Zawiadamia się wszystkich Mieszkańców wsi: Władysławów, Kapronie oraz Zdzisławice, że w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Miejsce i godzina zebrania oraz wysokość środków przypadających na dane sołectwo:
Władysławów Dom Sołtysa, godzina: 16.30 16 753,22 zł
Kapronie Remiza OSP, godzina: 17.00 16 509,54 zł
Zdzisławice Remiza OSP, godzina: 17.45 31 556,97 zł

 Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola

Szczegółowe informacje.