Informacja o losowaniu


W dniu 29.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy Dzwola odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 3 w Branwi, – Nr 5 w Zdzisławicach.

informacja_o_losowaniach(8)