Zwrot podatku akcyzowego


Drodzy Rolnicy informuję, iż w dniu 29 kwietnia 2019 r. Gmina Dzwola otrzymała dotację w wysokości: 334 133,54 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – I termin płatniczy 2019 r.

Środki finansowe zostały przekazane w dniu 29 kwietnia 2019 r. producentom rolnym, którzy złożyli wnioski, w terminie od 1 lutego 2019 roku do 28 lutego 2019 roku.

Wypłaty dokonano przelewem na rachunki bankowe podane we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego.   

                                                                                                                               (-)  Wiesław Dyjach

                                                                                                                              Wójt Gminy Dzwola