Polowanie na śmieci


W ramach akcji „Polowanie na śmieci” organizowanej przez Koło Łowieckie nr 64 Darz Bór w Janowie Lubelskim z siedzibą w Krzemieniu Drugim, we współpracy z Urzędem Gminy Dzwola, w sobotni poranek 27 kwietnia 2019 roku grupa 51 osób udała się w teren celem „odłowienia” odpadów znajdujących się w lesie w miejscowości Krzemień Drugi. Akcja związana była z ustanowionym przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu Dniem Czystości Łowisk.

Do wzięcia udziału w przedmiotowej akcji mogła zgłosić się każda szkoła z terenu gminy Dzwola.

W akcji udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół w Krzemieniu pod opieką nauczycieli:  p. Stanisławy Latos, p. Małgorzaty Kędrak, p. Tomasza Dudzica, p. Anny Dyjach oraz Wójt Gminy Dzwola – p. Wiesław Dyjach. Do „polowania” chętnie przyłączyli się także najmłodsi.

Zebranych przywitali przedstawiciele Koła Łowieckiego nr 64 Darz Bór z siedzibą w Krzemieniu Drugim: Tadeusz Fusiara, Józef Ziółkowski, Michał Gnat, Zbigniew Stanicki, Wiesław Jarosz, Justyna Tomecka, Zbigniew Tomecki i Damian Zduniewicz.

Pogoda sprzyjała zbiórce odpadów, a i „śmieci” nie brakowało. W ramach „Polowania na śmieci” uzbierano 25 worków z odpadami segregowanymi i 7 worków z odpadami zmieszanymi, a także opony i odpady wielkogabrytowe.

Podczas wędrówki w „poszukiwaniu” odpadów zbierający mogli zobaczyć zająca, sarny, zaskrońca, rozpoznać ślady łosia i dowiedzieć się o kilku ciekawostkach, o których opowiadali członkowie ww. Koła: p. Justyna i p. Zbigniew. Akcja „polowania na śmieci” zakończyła się przejażdżką samochodem terenowym użyczonym przez Koło Łowieckie nr 64 Darz Bór w Janowie Lubelskim z siedzibą w Krzemieniu Drugim i grillowaniem kiełbasek.  Wszyscy uczestnicy przedmiotowej akcji otrzymali także drobne upominki.

Uczniowie szkoły podstawowej i najmłodsi, którzy brali udział w przedmiotowej akcji mogą być dla nas wszystkich wzorem do naśladowania, gdyż ochoczo przystąpili do akcji i wykazali się znajomością zasad segregacji odpadów.

Mamy nadzieję, że dorośli również wykażą się znajomością prawidłowego postępowania z odpadami i nie będziemy już w lesie „polować na śmieci”, a cieszyć się pięknem przyrody.

Dzień Czystości Łowisk

Przygotowała: R. Flis