Informacja o PSZOK

Informacja o Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).