Informacja o wszczęciu postępowania


Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci wodociągowej w rurze osłonowej pod dnem rzeki Rakowa (MPHP Dzwola), dla zadania pn. „Budowa łącznika sieci wodociągowej w msc. Kocudza Druga i Dzwola”, z lokalizacją i oddziaływaniem inwestycji na terenie działki nr 2001/1, obręb 0005 Dzwola, jednostka ewidencyjna 060503_2 Dzwola, powiat janowski, województwo lubelskie.