Rozpoczęły się prace budowlane na drogach gminnych Krzemień Drugi – Zofianka Dolna


W miesiącu lutym br. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 108998L oraz 108886L o łącznej długości 1992 mb wraz z przebudową mostu na rzece Branew”.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę dróg gminnych o numerach 108998L, 108886L w miejscowości Krzemień Drugi o łącznej długości 1992 mb (od od boiska „Iskry Krzemień” w kierunku Zofianki Dolnej), docelowej szerokości 5 m wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 0,75 m z niezbędną infrastrukturą oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z przebudową mostu na rzece Branew.

Wykonawcą prac jest firma WOD-BUD sp. z o.o. z Kraśnika.

Wartość całkowita inwestycji wynosi 3 976 211,12 zł.