Zajęcia w Klubie Seniora 20 luty – 3 marzec 2023 r.


W Klubie Seniora cały czas coś się dzieje. W mijających tygodniach oprócz cyklicznych zajęć  odbyło się spotkanie kulturalne na które zaprosiliśmy Krystynę Zofię Kamieniak.

Pani Zofia jest osobą o wielu talentach; maluje, pisze wiersze oraz jest autorką książki „Dom w ogrodach marzeń”. Seniorzy mieli możliwość zapoznać się z jej  twórczością  oraz obejrzeć  obrazy które namalowała. Nasz gość chętnie opowiadał na zadawane przez seniorów pytania dotyczące książki. Spotkania kulturalne dają seniorom należącym do Klubu możliwość uczestniczenia w „wysokiej kulturze”, do której mają często ograniczony dostęp ze względu na mobilność oraz bariery ekonomiczne. Na zajęciach rękodzielniczych seniorzy wykonywali dekoracje i ozdoby na zbliżające się Święta Wielkanocne. Zajęcia ogólnorozwojowe dają seniorom możliwość poprawienia swojej kondycji, by z nowymi siłami sprawniej funkcjonować. Uczestnicy projektu mieli również możliwość skorzystania z doradztwa prawnego oferowanego przez Klub.  Poruszane są na nim różne zagadnienia z zakresu prawa spadkowego, konsumenckiego oraz prawa rodzinnego.