Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko


Informacja Wójta Gminy Dzwola o wyniku naboru na wolne stanowisko.

1. Określenie stanowiska:

  • w referacie  – nazwa stanowiska:

  Kierownik Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”

  •  w jednostce organizacyjnej gminy: Urząd Gminy Dzwola

 2. Informacja:

Wójt Gminy Dzwola informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru, którego procedura została zakończona na ww. stanowisko wybrano Panią Annę Zygmunt zam.  Kocudza Druga.

3. Uzasadnienie dokonanego wyboru na stanowisko:

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: –  Kierownik Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”,  zatrudniona zostanie Pani Anna Zygmunt.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną, podczas której zweryfikowała informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz zbadała i oceniła: predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków, posiadaną wiedzę w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, o które ubiega się kandydat, zakresy obowiązków i odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio oraz cele zawodowe. Komisja sporządziła protokół z przeprowadzonego naboru.

Pani Anna Zygmunt posiada wykształcenie wyższe, wykazała się wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na stanowisku: Kierownik Klubu Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie Dzwola”.                                                                                                               

                                                                                                                         Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                                        /-/ Wiesław Dyjach