Zatrucie pszczół karalne!


Przypominamy i apelujemy do Mieszkańców naszej gminy, aby zapobiegać i przeciwdziałać zatruciom pszczół.

Pamiętajmy, aby przestrzegać zasad związanych z prawidłowym stosowaniem środków ochrony roślin i rozważnym dokonywaniem oprysków:

  • wykonywać zabiegi po zakończonych oblotach owadów zapylających (najlepiej wieczorem);
  • zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. min. 20 m dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);
  • przestrzegać okresów prewencji, dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół;
  • dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na pszczoły i inne owady zapylające;
  • przestrzegać warunków określonych w etykiecie każdego ze środków ochrony roślin
  • nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy podczas zabiegu (jeżeli prędkość wiatru przekracza 4 m/s);
  • nie stosować środków ochrony roślin w okresie kwitnienia roślin uprawnych
    i kwitnienia chwastów; 
  • stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń.

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin, wpływają na wzrost i jakość plonu. Zapylone przez pszczoły rośliny wykształcają owoce o większej liczbie nasion i lepszym smaku.

Nieodpowiednie stosowanie środków ochrony roślin przyczynia się do masowych zatruć pszczół, a co za tym idzie zmniejszenia jakości i ilości plonów.

Apelujemy, aby dokonywać oprysków wieczorem (po oblocie zapylaczy) w celu uniknięcia zatrucia pszczół, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Mając na uwadze powyższe prosimy o rozwagę podczas dokonywania oprysków!

                                                                                                           Wójt Gminy Dzwola

                                                                                                            /-/ Wiesław Dyjach