Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii


Powiatowy Lekarz Weterynarii przesyła informacje dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach w związku z zagrożeniem wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt.