Woda przydatna do spożycia


Szanowni Państwo informuję, iż od dnia dzisiejszego tj. 1 maja 2021 r. woda z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Kocudza Pierwsza jest przydatna do spożycia.

Dzięki odpowiednio podjętym działaniom udało się przywrócić odpowiednią jakość dostarczanej wody, a wykonane badania potwierdziły, że w wodzie nie występują żadne bakterie i mikroorganizmy. Woda nadaje się w pełni do spożycia. Na potwierdzenie tego faktu poniżej udostępniam decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim z dniu 1 maja 2021 r. nr ONS.HK.721.13.2021 stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi oraz komunikat nr 2 o przydatności wody do spożycia.

                                                                                                                            Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola