Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zmianie opłat za czynności wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjną


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o zmianie opłat oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcje Weterynaryjną.

Treść informacji.