Informacja – składy OKW


Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy Postanowieniem Nr 45/2023, Komisarz Wyborczy w Lublinie II w dniu 25 września 2023 r. w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., powołał obwodowe komisje wyborcze, w skład których na terenie gminy Dzwola wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 10 – 17 do postanowienia.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Lublinie II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola.

Postanowienie 45/2023

załącznik do postanowienia

wyciąg z załącznika do postanowienia gm. Dzwola