Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego


„Złote Gody”, czyli złota rocznica ślubu to prawdopodobnie najważniejszy jubileusz w trakcie całego małżeństwa.

Złote gody świętowane są przez małżeństwa jako 50-lecie ślubu, a taka rocznica jest naprawdę niesamowitym dokonaniem w dzisiejszych czasach i z pewnością nie byłaby możliwa, gdyby nie silne uczucie łączące małżonków.

Dnia 24 września 2023 roku, 18 par małżeńskich z gminy Dzwola świętowało 50-tą rocznicę ślubu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Św. Józefa Robotnika w Kocudzy, którą koncelebrował proboszcz ks. Wiesław Marszałek. Tradycyjnie podczas nabożeństwa małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Następnie Jubilaci wraz z władzami gminy udali się do remizy OSP w Kocudzy Drugiej, gdzie odbyła się dalsza część programu.

Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach wraz z Kierownik USC Ewą Grzywna przywitali jubilatów oraz przybyłych gości. Następnie Wicewojewoda Lubelski – Bolesław Gzik w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał aktu dekoracji medalami za Długie Pożycie Małżeńskie. Po tej ceremonii Poseł na Sejm RP Jan Kanthak i Wójt Gminy Dzwola złożyli gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia parom obchodzącym Złote Gody. Jubilaci otrzymali również dyplomy okolicznościowe, kwiaty i upominki. Zwieńczeniem uroczystości Złotych Godów było wspólne, pamiątkowe zdjęcie.