WYBORY DO IZB ROLNICZYCH – 24 WRZEŚNIA 2023 ROKUUchwałą nr 2/2023r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych. Wybory zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00, miejsce głosowania Urząd Gminy Dzwola, Dzwola 168.

Uchwała Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Uchwała Nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej – Wybory do IR 2023 (lir.lublin.pl)

Zapraszam do udziału w wyborach
Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola