„Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym”


Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” i Partnerzy: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej; Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” i Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zapraszają mieszkańców obszarów wiejskich województwa lubelskiego do udziału w projekcie:

 

 

„Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym”

współfinansowanego ze środkow Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania współpracą i partnerstwem rolników, producentów, przetwórców oraz przedstawicieli innych sektorów mających wpływ na produkcję, przetwarzanie i dystrybucję wysokiej jakości żywności z uwzględnieniem działalności inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

W ramach projektu oferujemy udział w Konferencji „Inkubatory Przetwórstwa Lokalnego szansą na współpracę w sektorze rolnym”  
(4 października 2020r.) 

oraz warsztatach „Pszczelarstwo – rękodzieło i kulinaria” (6 i 8 października 2020r).

Obydwa wydarzenia odbędą się w Inkubatorze  Przetwórstwa Produktów Pszczelich

w Pszczelej Woli, Pszczela Wola 14.

Zgłoszenia można dokonać pod nr tel. 81 532 30 65, 81 534 45 28 

do dnia 1 października 2020r.

Poniżej plakat informacyjny oraz program konferencji i warsztatów.