Nowa organizacja ruchu drogowego na drodze w Krzemieniu Drugim


Szanowni Państwo, informujemy, iż na wniosek Mieszkańców Krzemienia Drugiego dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg zamontowane zostały progi zwalniające na drodze gminnej nr 108996L (wygon rożkowski) w sąsiedztwie skrzyżowania z drogą gminną nr 108995L wraz z oznakowaniem wymaganym przez obowiązujące przepisy prawne.

Mając na uwadze powyższe prosimy o bezpieczne i uważne poruszanie się po „wygonie rożkowskim”, jak również po wszystkich drogach.