Intensywne prace modernizacyjne w remizie OSP w Branewce


Obecnie trwają intensywne prace modernizacyjne w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Branewce.

 

Wykonawcą robót jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Łacko z Janowa Lubelskiego, wyłoniona w przetargu publicznym. W ramach prowadzonych prac wykonane zostaną następujące elementy: prace rozbiórkowe, prace budowlane i modernizacja, w tym: wykonanie posadzek, instalacji sanitarnej, sufitów, ścian, ocieplenia stropu świetlicy, wymianę stolarki drzwiowej oraz roboty wykończeniowe.

Koszt wykonywanych prac wyniesie ok. 137 776,08 złotych brutto, i w całości zostanie zrefundowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”.