Informacja o terminie odbioru odpadów medycznych


W dniu 30.11.2020 r. (poniedziałek) odebrane zostaną odpady medyczne z izolatoriów  domowych, w którym przebywały lub przebywają osoby, u których stwierdzono zachorowanie na COVID-19, lub podejrzenie zachorowania.

 

Odpady te zgromadzone w dostarczonych przez Urząd Gminy workach koloru czerwonego należy wystawić w dniu odbioru przed posesję do godz. 700. Odpady zostaną odebrane przez firmę posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów medycznych. W powyższej sprawie można kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Dzwola tel. 15 687 24 85.