Kampania informacyjna Urzędu Statystycznego w Lublinie


Dotyczy badań rolniczych m.in.: badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu, oraz produkcji zwierzęcej, a także badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

 

 

 

Całość treści w załączniku:

Pismo dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie