Remont drogi gminnej nr 109040L w Branwi Ordynackiej


W dniu 1 czerwca 2020 r. dokonano odbioru zadania inwestycyjnego obejmującego “Remont drogi gminnej nr 109040L w miejscowości Branew Ordynacka” o długości 200 m.

 

Zadanie wykonane zostało ze środków własnych Gminy. Wartość inwestycji wyniosła 22.000,00 zł. Wykonawcą prac było PBI Infrastruktura S.A.
Prace remontowe przeprowadzone na drodze, polegały na wykonaniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 6 cm na długości 200 m i szerokości ok. 3,10 m.