Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych za pomocą formularzy kontaktowych dla realizacji usług pn.:

 • Zadaj pytanie Wójtowi
 • Zgłaszanie uwag do strony www

Administratorem Danych Osobowych (ADO)  podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym  będzie  Wójt Gminy Dzwola. Dane kontaktowe: Urząd Gminy Dzwola ,  Dzwola 168, 23-304 Dzwola,  e-mail: ugdzwola@mbnet.pl

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:  e-mail: iod@rodokontakt.pl

Celem przetwarzania podanych danych osobowych jest możliwość skorzystania  z formularza kontaktowego do zadania pytania Wójtowi lub zgłoszenia uwag do strony www.

Podstawa prawną  przetwarzania danych jest udzielanie przez Ciebie zgody.

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania przez ADO Twoich danych jest:

 1. realizacja zasady   rozliczalności  
 2. realizacja usługi publicznej w postaci zbierania uwag od obywateli przez umożliwienie im  kontaktu z UG za pomocą formularzy kontaktowych
 3. ochrona ewentualnych roszczeń ADO

Twoje dane nie będą  przekazywane dalej   – brak odbiorców danych.

Twoje dane będą przetwarzane w UE.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane  przez okres obowiązywania Twojej  zgody, ale nie dłużej niż 10 lat.

ADO nie profiluje Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza ich w zautomatyzowany sposób, tj. nie łączy podanych ich  z innymi, nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, etc. 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Tobie prawa:

 • do dostępu
 • do sprostowania
 • do usunięcia
 • do ograniczenia przetwarzania
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania, zanim to wycofanie nastąpiło
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych w niektórych przypadkach może skutkować brakiem odpowiedzi czy reakcji ADO na dane zagadnienie.

Regulamin usługi jest dostępny tutaj.