Regulamin usługi

Regulamin świadczenia usług „Zadaj pytanie Wójtowi”  i „Zgłaszanie uwag do strony www”

 1. Usługi: „Zadaj pytanie Wójtowi”  i „Zgłaszanie uwag do strony www, zwane dalej usługami, świadczy Urząd Gminy  Dzwola” Dzwola 168, 23-304 Dzwola
 2. Odbiorcami usług są mieszkańcy UG i inne osoby.
 3. Odbiorca usługi nie ma prawa używać określeń powszechnie uważanych za obraźliwe, nieprzyzwoite czy wulgarne.
 4. Przeznaczenie usług
  • Usługa „Zadaj pytanie Wójtowi” służy zadawaniu pytań Wójtowi. Pytania i odpowiedzi mogą być  publikowane na stronie internetowej dzwola.eu
  • Usługa „Zgłaszanie uwag do strony www” służy zgłaszaniu uwag odnośnie funkcjonowania serwisu internetowego dzwola.eu celem ulepszania go. UG nie ma obowiązku odpowiadania na nie.
 5. Usługi są dostępne przez odpowiednie formularze kontaktowe  na stronie internetowej UG dzwola.eu
 6. Usługi są świadczone bezpłatnie.
 7. Usługi nie służą do urzędowej i formalnej komunikacji z UG, w związku z czym UG nie ma obowiązku na ich odpowiadanie, w szczególności gdy nadawca się nie zidentyfikował, korzysta z usługi niezgodnie jej z przeznaczeniem lub używa określeń powszechnie uważanych za obraźliwe, nieprzyzwoite czy wulgarne.
 8. Zakres świadczonej usługi może być zmienny w czasie.
 9. W ramach usługi mogą być przetwarzane dane osobowe jeśli zainteresowany je poda w formularzu. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w klauzuli informacyjnej.
 10. Korzystanie z usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji regulaminu i udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Korzystanie z usługi oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości.
 12. UG Dzwola ma prawo do dowolnej zmiany regulaminu oraz do stałego lub czasowego  zaprzestania świadczenia usług w dowolnym momencie i bez wcześniejszego uprzedzenia.