Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga – zebrania wiejskie – fundusz sołecki


Zawiadamia się wszystkich Mieszkańców wsi: Kocudza Pierwsza i Kocudza Druga, że w dniu 20 września 2022 r. (wtorek) odbędą się zebrania wiejskie w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Miejsce i godzina zebrania oraz wysokość środków przypadających na dane sołectwo
Kocudza Pierwsza Zespół Szkół w Kocudzy, godz.. 18.00 36 411,26 zł
Kocudza Druga Remiza OSP, godz.. 19.30 45 817,51 zł

Szczegółowe informacje.

Zapraszam do udziału w zebraniach sołeckich

Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola