Kolejne miliony dla Gminy Dzwola – tym razem oświata!


Następna dobra informacja bo to już kolejne w ostatnim czasie duże środki, które trafiają do naszej Gminy. W dniu 14 lipca Wójt Gminy Dzwola Pan Wiesław Dyjach  otrzymał z rąk Posła na sejm RP Jerzego Bieleckiego symboliczną promesę na środki finansowe pozyskane z Programu Inwestycji Strategicznych. Fundusze pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 136 000,00 zł zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku w Zespole Szkół w Krzemieniu, renowację boiska wielofunkcyjnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu przy szkole.

Inwestycja będzie obejmować termomodernizację obiektu Zespołu  Szkół w Krzemieniu polegającą m.in. na częściowej wymianie pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem całości, dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wymianie oświetlenia w całej szkole na oświetlenie energooszczędne LED i montażu instalacji OZE. Ponadto zaplanowano wykonanie robót budowlanych w sali gimnastycznej w zakresie wymiany podłogi, odnowieniu ścian wraz z wyposażeniem w sprzęt i urządzenia sportowe. W ramach realizacji projektu przy obiekcie przeprowadzona zostanie renowacja boiska wielofunkcyjnego oraz montaż niezbędnych urządzeń sportowych. Zakres prac obejmuje również wykonanie odwodnienia wokół szkoły i utwardzenie terenu wraz z małą infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej całej inwestycji.

Pozyskana pula środków stanowi wsparcie dla gmin popegeerowskich. Dofinansowanie pozwoli na pokrycie 98% kosztów niezbędnych do realizacji inwestycji, pozostałe 2%  to wkład własny.

Symboliczny czek został przekazany do realizacji zadania dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzemieniu panu Tomaszowi Dudzicowi w obecności Radnych Gminy Dzwola  podczas XXXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się dn. 15.07.2022.