Kolejny sprzęt specjalny dla OSP Dzwola z Funduszu Sprawiedliwości


W dniu 22 grudnia 2021 r. Gmina Dzwola zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli wyposażenie specjalne oraz kamerę termowizyjną. Zakup powyższego sprzętu był możliwy dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono następujące wyposażenie i sprzęt:

  1. hełmy strażackie Rosenbauer – 6 szt.;
  2. ubrania specjalne Predator – 3 kpl.;
  3. rękawice specjalne Rosenbauer – 6 kpl.;
  4. buty specjalne Brandbull – 6 par;
  5. kamerę termowizyjną Fril K2.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z zawartą umową nr DFS-V.7211.959.2020 z dnia 1 września 2021 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dzwola wyniosło 41 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 1000,00 zł.

Zgodnie z wymogami umowy sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

Dziękujemy za wsparcie Panu Janowi Kanthakowi – Sekretarzowi stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, który przyczynił się do uzyskania dotacji.